Rekomendowane

Biblioteka w Szkole

Biblioteka w Szkole

Miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy.

Cena: 18,0 zł

Więcej
Wszystko dla Szkoły

Wszystko dla Szkoły

Miesięcznik z materiałami graficznymi dla szkół.

Cena: 20,0 zł

Więcej
Świetlica w Szkole

Świetlica w Szkole

Dwumiesięcznik wychowawców świetlic.

Cena: 19,0 zł

Więcej

Wychowanie Muzyczne

Cena: 12,0 zł

Prenumerata na 2019 r.: 60,0 zł

„Wychowanie Muzyczne” wydawane przez Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki to dwumiesięcznik przeznaczony dla nauczycieli muzyki.

Dziedzina: Muzyka

Częstotliwość: Dwumiesięcznik

Wydawca: Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki

Redaktor naczelny: Mirosław Grusiewicz

Opis wydawcy:

„Wychowanie Muzyczne” – jest jedynym ogólnopolskim periodykiem o problematyce powszechnej edukacji muzycznej. Jest przede wszystkim poradnikiem dla nauczycieli i instruktorów muzyki, ale i dla wszystkich zainteresowanych edukacją muzyczną i amatorskim uprawianiem muzyki. Nadrzędnym celem periodyku jest inspirowanie do podejmowania kreatywnych działań w zakresie edukacji muzycznej.
[email protected]