Rekomendowane

Wszystko dla Szkoły

Wszystko dla Szkoły

Miesięcznik z materiałami graficznymi dla szkół.

Cena: 20,0 zł

Więcej
Świetlica w Szkole

Świetlica w Szkole

Dwumiesięcznik wychowawców świetlic.

Cena: 19,0 zł

Więcej
Biblioteka w Szkole

Biblioteka w Szkole

Miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy.

Cena: 18,0 zł

Więcej

Twórczość

Cena: b/d

Prenumerata na 2019 r.: b/d

„Twórczość” wydawana przez Instytut Książki to miesięcznik poświęcony literaturze.

Dziedzina: Język polski

Częstotliwość: Miesięcznik

Wydawca: Instytut Książki

Redaktor naczelny: Bohdan Zadura

Opis wydawcy:

Najstarsze polskie pismo literackie „Twórczość" wydawane jest nieprzerwanie od 1945 roku. Pismo jest miejscem prezentacji i publicznej oceny aktualnie powstających prac literackich, jeszcze zanim te ukażą się w formie książkowej. Specjalnością miesięcznika jest prezentacja najnowszej prozy polskiej – w równiej mierze pisarzy o dużym dorobku, jak i debiutantów. Połowę objętości każdego zeszytu wypełnia test prozatorski, niekiedy jest to powieść drukowana w całości lub odcinkach. Prezentację tę uzupełniają zestawy wierszy oraz szkice o literaturze. Stałym elementem każdego numeru są działy recenzenckie zawierające omówienia książek poetyckich, prozatorskich i literaturoznawczych. Ponadto „Twórczość" zamieszcza sporo not w działach: Na widnokręgu, Przegląd zagraniczny, Noty, w tym kilka rubryk autorskich (m.in. Leszka Bugajskiego). Pismo ukazuje się w objętości 160 stron formatu B5, w średnim nakładzie 1 tys. egzemplarzy.
[email protected]