Rekomendowane

Wszystko dla Szkoły

Wszystko dla Szkoły

Miesięcznik z materiałami graficznymi dla szkół.

Cena: 20,0 zł

Więcej
Świetlica w Szkole

Świetlica w Szkole

Dwumiesięcznik wychowawców świetlic.

Cena: 19,0 zł

Więcej
Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna

Miesięcznik dla bibliotekarzy

Cena: 18,0 zł

Więcej

Przegląd Pedagogiczny

Cena: b/d

Prenumerata na 2019 r.: b/d

„Przegląd Pedagogiczny” wydawany przez Komitet Nauk Pedagogicznych PAN to półrocznik przeznaczony dla pedagogów.

Dziedzina: Ogólne

Częstotliwość: Półrocznik

Wydawca: Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

Redaktor naczelny: Roman Leppert

Opis wydawcy:

Czasopismo, wydawane staraniem Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, pomyślane zostało jako płaszczyzna wymiany myśli i prezentowania dorobku naukowego przez polskich (i nie tylko) pedagogów. Mimo że tytuł Przegląd Pedagogiczny ukazywał się w przeszłości (w latach: 1882-1905, 1917-1925, 1970-1975), nie jest naszym zamiarem zawłaszczanie istniejącej tradycji. Pragniemy wydawać nowe pismo o zasięgu ogólnopolskim, które będzie odzwierciedlało stan dyscypliny naukowej, jaką jest pedagogika, a także stymulowało nowe kierunki badań, ważne z punktu widzenia praktyki społecznej.
[email protected]