Rekomendowane

Świetlica w Szkole

Świetlica w Szkole

Dwumiesięcznik wychowawców świetlic.

Cena: 19,0 zł

Więcej
Wszystko dla Szkoły

Wszystko dla Szkoły

Miesięcznik z materiałami graficznymi dla szkół.

Cena: 20,0 zł

Więcej
Biblioteka w Szkole

Biblioteka w Szkole

Miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy.

Cena: 18,0 zł

Więcej

Przegląd Historyczno-Oświatowy

Cena: 10,0 zł

Prenumerata na 2019 r.: 40,0 zł

„Przegląd Historyczno-Oświatowy” wydawany przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne i ZNP to kwartalnik poświęcony dziejom oświaty.

Dziedzina: Ogólne

Częstotliwość: Kwartalnik

Wydawca: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne i ZNP

Redaktor naczelny: Marian Walczak

Opis wydawcy:

„Przegląd Historyczno-Oświatowy” − jest to kwartalnik poświęcony dziejom oświaty i wychowania w Polsce. Jest właściwie jedynym czasopismem zajmującym się historią instytucji oświatowych w naszym kraju. W piśmie tym zamieszczane są rozprawy z historii oświaty i wychowania, rozprawy i materiały poświęcone dziejom organizacji nauczycielskich, oświacie polonijnej, a także materiały pokazujące dzieje szkół i innych placówek naukowych, artykuły prezentujące sylwetki wybitnych pedagogów, nauczycieli i pracowników oświatowych oraz recenzje i noty wydawnictw z zakresu historii, oświaty i szkolnictwa.
[email protected]