Rekomendowane

Biblioteka w Szkole

Biblioteka w Szkole

Miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy.

Cena: 18,0 zł

Więcej
Świetlica w Szkole

Świetlica w Szkole

Dwumiesięcznik wychowawców świetlic.

Cena: 19,0 zł

Więcej
Wszystko dla Szkoły

Wszystko dla Szkoły

Miesięcznik z materiałami graficznymi dla szkół.

Cena: 20,0 zł

Więcej

Mówią Wieki

Cena: 9,5 zł

Prenumerata na 2019 r.: 114,0 zł

„Mówią Wieki” wydawany przez Dom Wydawniczy Bellona to miesięcznik przeznaczony dla pasjonatów historii.

Dziedzina: Historia

Częstotliwość: Miesięcznik

Wydawca: Dom Wydawniczy Bellona

Redaktor naczelny: Jarosław Krawczyk

Opis wydawcy:

Miesięcznik historyczny „Mówią Wieki” jest najstarszym pismem popularno-historycznym w Polsce. Od ponad 50 lat to jedyny magazyn o zasięgu ogólnopolskim, który jest w całości poświęcony popularyzacji historii. Jako główny cel pismo stawia sobie przybliżenie czytelnikom ważnych faktów i zagadnień z dziejów rodzimych i powszechnych.
[email protected]