Rekomendowane

Świetlica w Szkole

Świetlica w Szkole

Dwumiesięcznik wychowawców świetlic.

Cena: 19,0 zł

Więcej
Wszystko dla Szkoły

Wszystko dla Szkoły

Miesięcznik z materiałami graficznymi dla szkół.

Cena: 20,0 zł

Więcej
Biblioteka w Szkole

Biblioteka w Szkole

Miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy.

Cena: 18,0 zł

Więcej

Język Polski w Liceum

Cena: 22,0 zł

Prenumerata na 2019 r.: 88,0 zł

„Język Polski w Liceum” wydawany przez Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP w Kielcach to kwartalnik przeznaczony dla nauczycieli polskiego w liceum.

Dziedzina: Język polski

Częstotliwość: Kwartalnik

Wydawca: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP w Kielcach

Opis wydawcy:

Kwartalnik „Język Polski w Liceum" publikuje materiały metodyczne dla nauczycieli języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych uwzględniające nowa filozofię kształcenia polonistycznego w liceach. Przedstawia rozwiązania metodyczne, artykuły teoretyczne, recenzje podręczników i książek pomocniczych, materiały metodyczne na temat tradycji literackiej i kulturalnej w zreformowanym liceum, roli metodyki nauczania w zreformowanej szkole średniej, nowych metod nauczania, rozwijania zainteresowań i twórczych działań uczniów w procesie kształcenia, teatru i dramatu w szkole, ewaluacji pracy uczniów i nauczycieli.
[email protected]