Rekomendowane

Wszystko dla Szkoły

Wszystko dla Szkoły

Miesięcznik z materiałami graficznymi dla szkół.

Cena: 20,0 zł

Więcej
Biblioteka w Szkole

Biblioteka w Szkole

Miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy.

Cena: 18,0 zł

Więcej
Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna

Miesięcznik dla bibliotekarzy

Cena: 18,0 zł

Więcej

Język Niemiecki. Nauczaj lepiej!

Cena: 25,0 zł

Prenumerata na 2019 r.: 100,0 zł

„Język Niemiecki. Nauczaj lepiej!” wydawany przez wyd. Raabe / Edupress to dwumiesięcznik dla nauczycieli niemieckiego.

Dziedzina: Niemiecki

Częstotliwość: Dwumiesięcznik

Wydawca: Edupress

Redaktor naczelny: Józef Rell

Opis wydawcy:

Czasopismo dla nauczycieli wszystkich typów szkół i poziomów nauczania. Stanowi odpowiedź na wielokrotnie zgłaszane przez nauczycieli języka niemieckiego zapotrzebowanie na materiał umożliwiający atrakcyjną naukę języka. W czasopiśmie, które zdecydowanie różni się od innych istniejących na rynku wydawnictw prasowych, znajduje się wiele nowatorskich rozwiązań glottodydaktycznych, potrzebnych we współczesnym nauczaniu. Materiały publikowane na łamach można łatwo zaadoptować na potrzeby prowadzonych zajęć.
[email protected]