Rekomendowane

Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna

Miesięcznik dla bibliotekarzy

Cena: 18,0 zł

Więcej
Świetlica w Szkole

Świetlica w Szkole

Dwumiesięcznik wychowawców świetlic.

Cena: 19,0 zł

Więcej
Wszystko dla Szkoły

Wszystko dla Szkoły

Miesięcznik z materiałami graficznymi dla szkół.

Cena: 20,0 zł

Więcej

Hejnał Oświatowy

Cena: 4,0 zł

Prenumerata na 2019 r.: 40,0 zł

„Hejnał Oświatowy” Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli to miesięcznik popularnonaukowy.

Dziedzina: Ogólne

Częstotliwość: Miesięcznik

Wydawca: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Opis wydawcy:

„Hejnał Oświatowy”, miesięcznik Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, to czasopismo popularnonaukowe służące od ponad 20 lat nauczycielom i całej polskiej oświacie. Czasopismo wydawane jest we współpracy z Kuratorium Oświaty w Krakowie i Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie. Jest czasopismem popularnonaukowym recenzowanym (dwa działy: „Dydaktyka i wychowanie – teoria i badania”, „Recenzje”), wspierającym nauczycieli w doskonaleniu ich warsztatu pracy, przekazującym najnowszą wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii, informującym o istotnych wydarzeniach w oświacie. Poświęcone jest nowoczesnej edukacji, innowacjom pedagogicznym oraz efektywnemu nauczaniu i uczeniu się.
[email protected]