Rekomendowane

Świetlica w Szkole

Świetlica w Szkole

Dwumiesięcznik wychowawców świetlic.

Cena: 19,0 zł

Więcej
Wszystko dla Szkoły

Wszystko dla Szkoły

Miesięcznik z materiałami graficznymi dla szkół.

Cena: 20,0 zł

Więcej
Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna

Miesięcznik dla bibliotekarzy

Cena: 18,0 zł

Więcej

Edukacja i Dialog

Cena: 15,8 zł

Prenumerata na 2019 r.: 190,0 zł

Dziedzina: Ogólne

Częstotliwość: Miesięcznik

Wydawca: Społeczne Towarzystwo Oświatowe

Redaktor naczelny: Witold Kołodziejczyk

[email protected]