Rekomendowane

Biblioteka w Szkole

Biblioteka w Szkole

Miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy.

Cena: 18,0 zł

Więcej
Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna

Miesięcznik dla bibliotekarzy

Cena: 18,0 zł

Więcej
Świetlica w Szkole

Świetlica w Szkole

Dwumiesięcznik wychowawców świetlic.

Cena: 19,0 zł

Więcej

Dyrektor Szkoły

Cena: 27,3 zł

Prenumerata na 2019 r.: 327,6 zł

„Dyrektor Szkoły” wydawany przez Wolters Kluwer to miesięcznik dla dyrektorów.

Dziedzina: Dyrektor

Częstotliwość: Miesięcznik

Wydawca: Wolters Kluwer

Redaktor naczelny: Małgorzata Pomianowska

Opis wydawcy:

„Dyrektor Szkoły” to kompendium wiedzy z zakresu zarządzania, prawa, finansów oraz polityki oświatowej. Na łamach miesięcznika poruszane są zagadnienia, za które odpowiedzialność ponosi dyrektor szkoły, a harmonogram poszczególnych artykułów dostosowany jest do kalendarium roku szkolnego i zadań stojących przed dyrektorem.
[email protected]