Rekomendowane

Biblioteka w Szkole

Biblioteka w Szkole

Miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy.

Cena: 18,0 zł

Więcej
Świetlica w Szkole

Świetlica w Szkole

Dwumiesięcznik wychowawców świetlic.

Cena: 19,0 zł

Więcej
Wszystko dla Szkoły

Wszystko dla Szkoły

Miesięcznik z materiałami graficznymi dla szkół.

Cena: 20,0 zł

Więcej

Delta

Cena: 4,0 zł

Prenumerata na 2019 r.: 48,0 zł

„Delta” wydawana przez Uniwersytet Warszawski to miesięcznik o przedmiotach ścisłych.

Dziedzina: Matematyka

Częstotliwość: Miesięcznik

Wydawca: Instytut Matematyki UW

Redaktor naczelny: Marek Kordos

Opis wydawcy:

Miesięcznik „Delta – matematyka, fizyka, astronomia, informatyka" wydawany jest przez Uniwersytet Warszawski przy współpracy towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego i Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Jego odbiorcami są najczęściej studenci, młodzież licealna oraz pracownicy naukowi. Magazyn zawiera także dział "Mała Delta" dla młodszego odbiorcy.
[email protected]