Rekomendowane

Biblioteka w Szkole

Biblioteka w Szkole

Miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy.

Cena: 18,0 zł

Więcej
Wszystko dla Szkoły

Wszystko dla Szkoły

Miesięcznik z materiałami graficznymi dla szkół.

Cena: 20,0 zł

Więcej
Świetlica w Szkole

Świetlica w Szkole

Dwumiesięcznik wychowawców świetlic.

Cena: 19,0 zł

Więcej

Alkoholizm i Narkomania

Cena: 25,0 zł

Prenumerata na 2019 r.: 100,0 zł

„Alkoholizm i Narkomania” wydawany przez Instytut Psychiatrii i Neurologii to kwartalnik o uzależnieniach.

Dziedzina: Uzależnienia

Częstotliwość: Kwartalnik

Wydawca: Instytut Psychiatrii i Neurologii

Redaktor naczelny: Bogusław Habrat

Opis wydawcy:

Pismo adresowane jest do osób zajmujących się badaniami nad substancjami psychoaktywnymi, do praktyków, pracujących na tym polu i do wszystkich zainteresowanych problematyką alkoholizmu i narkomanii. Ma charakter interdyscyplinarny. Publikowane są tu prace z zakresu problemów związanych z alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi w aspekcie badań podstawowych, klinicznych, epidemiologicznych i społecznych.

Redakcja przyjmuje do druku prace badawcze, przeglądowe, recenzje książek, sprawozdania z konferencji naukowych, polemiki, listy do redakcji oraz komunikaty.

Celem pisma jest z jednej strony rozszerzenie i integracja środowiska badawczego, z drugiej - budowanie pomostów między nauką a praktyką. Pismo stanowi forum wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi środowiskami.

Każdy numer zawiera spis treści, streszczenia artykułów oraz tabele i wykresy w języku angielskim.
[email protected]