Rekomendowane

Wszystko dla Szkoły

Wszystko dla Szkoły

Miesięcznik z materiałami graficznymi dla szkół.

Cena: 15,5 zł

Więcej
Świetlica w Szkole

Świetlica w Szkole

Dwumiesięcznik wychowawców świetlic.

Cena: 15,5 zł

Więcej
Biblioteka w Szkole

Biblioteka w Szkole

Miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy.

Cena: 14,0 zł

Więcej

Wychowawca

Cena: 5,4 zł

Prenumerata na 2017 r.: 65,0 zł

Dziedzina: Religia

Częstotliwość: Miesięcznik

Wydawca: Fundacja Źródło

Redaktor naczelny: Józef Winiarski

edupisma@gmail.com