Rekomendowane

Wszystko dla Szkoły

Wszystko dla Szkoły

Miesięcznik z materiałami graficznymi dla szkół.

Cena: 15,5 zł

Więcej
Świetlica w Szkole

Świetlica w Szkole

Dwumiesięcznik wychowawców świetlic.

Cena: 15,5 zł

Więcej
Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna

Miesięcznik dla bibliotekarzy

Cena: 16,5 zł

Więcej

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

Cena: 20,6 zł

Prenumerata na 2017 r.: 247,5 zł

„Wychowanie fizyczne i zdrowotne” wydawane przez wyd. Raabe / Edupress to miesięcznik przeznaczony dla nauczycieli wychowania fizycznego.

Dziedzina: WF

Częstotliwość: Miesięcznik

Wydawca: Edupress

Redaktor naczelny: Tadeusz Maszczak

edupisma@gmail.com