Rekomendowane

Wszystko dla Szkoły

Wszystko dla Szkoły

Miesięcznik z materiałami graficznymi dla szkół.

Cena: 15,5 zł

Więcej
Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna

Miesięcznik dla bibliotekarzy

Cena: 16,5 zł

Więcej
Świetlica w Szkole

Świetlica w Szkole

Dwumiesięcznik wychowawców świetlic.

Cena: 15,5 zł

Więcej

Wszechświat

Cena: 12,0 zł

Prenumerata na 2017 r.: 48,0 zł

Dziedzina: Przyrodnicze

Częstotliwość: Kwartalnik

Wydawca: Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika

Redaktor naczelny: Maria Śmiałowska

edupisma@gmail.com