Rekomendowane

Biblioteka w Szkole

Biblioteka w Szkole

Miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy.

Cena: 14,0 zł

Więcej
Świetlica w Szkole

Świetlica w Szkole

Dwumiesięcznik wychowawców świetlic.

Cena: 15,5 zł

Więcej
Wszystko dla Szkoły

Wszystko dla Szkoły

Miesięcznik z materiałami graficznymi dla szkół.

Cena: 15,5 zł

Więcej

Teksty Drugie

Cena: b/d

Prenumerata na 2017 r.: b/d

Dziedzina: Język polski

Częstotliwość: Dwumiesięcznik

Wydawca: Instytut Badań Literackich PAN

edupisma@gmail.com