Rekomendowane

Wszystko dla Szkoły

Wszystko dla Szkoły

Miesięcznik z materiałami graficznymi dla szkół.

Cena: 15,5 zł

Więcej
Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna

Miesięcznik dla bibliotekarzy

Cena: 16,5 zł

Więcej
Świetlica w Szkole

Świetlica w Szkole

Dwumiesięcznik wychowawców świetlic.

Cena: 15,5 zł

Więcej

Głos Pedagogiczny

Cena: 41,2 zł

Prenumerata na 2017 r.: 411,5 zł

Dziedzina: Ogólne

Częstotliwość: Miesięcznik

Wydawca: Forum

Redaktor naczelny: Kamila Sekułowicz

edupisma@gmail.com