Rekomendowane

Biblioteka w Szkole

Biblioteka w Szkole

Miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy.

Cena: 14,0 zł

Więcej
Świetlica w Szkole

Świetlica w Szkole

Dwumiesięcznik wychowawców świetlic.

Cena: 15,5 zł

Więcej
Wszystko dla Szkoły

Wszystko dla Szkoły

Miesięcznik z materiałami graficznymi dla szkół.

Cena: 15,5 zł

Więcej

Doradca Dyrektora Szkoły

Cena: 41,2 zł

Prenumerata na 2017 r.: 411,5 zł

Dziedzina: Dyrektor

Częstotliwość: Miesięcznik

Wydawca: Forum

Redaktor naczelny: Katarzyna Grunt-Segień

edupisma@gmail.com